Zaterdag 24 November hadden we bezoek van een vriendengroep van 15 man die

graag een schiet cursus wouden krijgen.

En zo iets moet geregeld kunnen worden.
Bij ontvangst hebben ze koffie en een koekje gekregen.
En op de baan uitleg gekregen over veiligheid en gebruik van de luchtgeweren....
Ze zijn begonnen met de proefschoten en later kon iedereen 20 schoten doen voor een onderlinge wedstrijdje.. En als verrassing hadden we voor iedereen een medaille geregeld ... En aangezien ze niet uit deze omgeving komen hebben we dr een Fries lintje bij gedaan ... Het was een geslaagde middag ... Vol gezelligheid en de veiligheid bleef goed aan de orde...en voor de 1e x dat ze hebben geschoten hebben ze het heel goed gedaan.... Bedankt voor jullie enthousiasme en de gezelligheid.


Schietles; Op 20 april had SPORT FRYSLAN een avond schietles georganiseerd voor personen met een lichtverstandelijke beperking,die binnen kwamen met hun begeleiders van WOW WESTSTELLINGWERF met ongeveer twintig personen.
De Treffer heeft hen een kop koffie of thee aangeboden,en dan met vrijwilligers van onze vereniging naar de schietbaan, dat vonden ze heel leuk.
Er waren een paar personen bij die het wel een beetje moeilijk vonden,maar het toch prachtig vonden dat zei een geweer vast hadden gehouden.
Er waren ook personen bij die beter konden schieten dan de vrijwilligers, terwijl deze mensen dit voor de éérste keer  deden.
Als er een tien werd geschoten dan ging er gejuig op bij de andere deelnemers,want ook die zaten te wachten tot zij aan de beurt waren gingen proberen om de 10 te raken.
Deze groep kwam om 19.00 uur en gingen om ongeveer
21 uur weer naar huis, natuurlijk met een voldaan gevoel voor hun zelf maar ook voor de vrijwilligers van de Treffer die het zelf wel geslaagd vonden.

                                                             Personeels uitje Braye
Het personeel van stallenreiniging Braye uit de Hoeve is op vrijdag avond 13 april 2018, op bezoek geweest bij sv de Treffer voor een uitje en te schieten.
Zij kwamen daar om samen een schietcompetitie te houden met hun personeel, en dat ging dus ook met drie prijzen en een poedelprijs, geleverd door sportprijzen de Molen uit Noordwolde.
De schietvereniging heeft hen eerst een kopje koffie of thee aangeboden om daarna met de éérste zes deelnemers te beginnen,met behulp van onze vrijwilligers,die de gehele
avond hen behulpzaam en uitleg hebben gegeven ,onze dank daar voor.
Het was voor velen nog niet zo gemakkelijk,dat schieten want zij dachten natuurlijk aan het schieten op de kermis.
Maar naarmate de avond vorderde, begonnen zij het toch voor mekaar te krijgen om nog goed wat punten voor zich zelf bijmekaar te schieten.
Nadat Wilco de punten had uitgerekend wat ieder van de tien kaarten had geschoten, en daar waren
er toch nog veel goede kaarten bij.
Van de 34 personeels leden waren er 29 deelnemers die hadden geschoten met het Luchtgeweer.
Hierbij de winnaars en de uitslagen van deze avond,
Mary een éérste prijs met 85 punten
Grietje een tweede prijs met 76 punten,
Maaike een derde prijs met 75 punten,
De poedelprijs is mij ontgaan wie die had maar het was een gezellige avond en het ging nog lang door, en hier waren wij als vereniging en van Braye erg blij mee.
Dank u / jullie wel.


Op 22 juni waren we uitgenodigd door de Rabobank Cooperatiefonds nadat we aanvraag hadden gedaan voor een gift om verder te kunnen met het toegankelijk te maken en het opknappen van de wc voor mindervaliden.

Bedankt Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland
voor de bijdrage uit het Rabobank Coöperatiefonds.

...

Volg ons op Twitter Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland
@RaboHeerenveen
Like ons op Facebook: zoek Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland

 

Op de foto: Erik Lamsma, Sjerk Elsinga en Wilco de Haan

Meer weergeven
foto van Wilco de Haan.