Het verleden van SV de Treffer te Noordwolde

"SV DE TREFFER" is opgericht in Cafetaria "Het Trefpunt" in Noordwolde, dit was op 11-09-1981.
Dit werd gedaan door een aantal gasten en de Cafehouder.
Er werdt geschoten op een afstand van 8 meter, er waren toen 2 schietbanen aanwezig.

 

Na een aantal jaren hier geschoten te hebben sloot het Cafetaria haar deuren, hierdoor zijn wij verhuist naar Cafe Hoogeveen in Zandhuizen.
Ook hier werd op 2 banen geschoten, alleen met een groot verschil, deze banen waren electrisch.

 

De vereniging stond intussen niet stil, er werd een schoolgebouw gekocht in oost Groningen.
Deze bestond uit losse delen zodat deze makkelijk uit elkaar te halen was, en natuurlijk ook weer in elkaar te zetten.
Er werd een stuk grond aangekocht van de Firma Veelo, hier stond ook al een grote loods.

 

Door enkele leden werd een vergunning aangevraagd bij de gemeente, deze kregen wij ook, en een rente vrije lening van twintigduizend gulden, welke wij in tien jaar hebben terug betaald.

 

Het grondwerk werd vlot gedaan, hierna konden de steunmuren worden gegemetseld, hierop werden de losse delen van het aangekochte schoolgebouw geplaatst en daarna het dak.
Het gebouw kreeg dus een totale lengte van 26 meter lang en de breete bedroeg 6 meter.
In februari 1987 was het geheel klaar en konden de deuren worden geopend.

 

In het begin telde de vereniging een leden aantal van ongeveer 30 tot 35 leden, enkele jaren geleden hadden we een dieptepunt van maar 12 leden.
Maar we zijn weer goed op weg en hebben op dit moment rond de 25 leden.