Het bestuur van S.V. de Treffer

Op dit moment bestaat het dagelijks bestuur uit 3 leden, dit zijn de heren:

 

Harrie Potiek  (Voorzitter) -

 

Wilco de Haan (Secretaris) - Tel: 06-81678435 Mail adres: wilcodehaan@hotmail.com

 

Sjerk Elsinga (Penningmeester) - Tel 0561-850244 of 06-13485246 Mail adres: sjerkelsinga@gmail.com